دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1388
شادبودن
نوشته شده توسط سعید لطفی در ساعت 10:38 ق.ظ

از وقتی ارسطو بیان کرد که هر فد برای این که در زندگی شاد باشد باید با کسانی در ارتباط باشد و یعنی دوستان زیادی داشته باشد : 

،اگر 5 دوست یا کمتر داشته باشید احتمال شاد بودن شما 40 % ، 

 اگر تا 10 تا دوست داشته باشید شاد بودن شما به 50 % می رسد و اگر بیش از 10 دوست داشته باشید به 55% خواهد رسید  . 

بنا به گفته ارسطو که دوست خوب بسیاری از مردم باشیم یک امر غیر ممکن به نظر می رسد ولی می توانیم دوستان فراوانی داشته باشیم و با آنان روابط نزدیک داشته باشیم و از آنها در شاد بودن استفاده کنیم واز این زندگی لذت ببریم.