سه‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1388
درباره طب سنتی
نوشته شده توسط سعید لطفی در ساعت 08:34 ق.ظ

حکما طب را به طب صناعتی که به بدن های مردم عنایت دارد و به آنها سلامتی وصحت می بخشد.

و یک مرض از امر طبیعی خارج نیست و درمان تنها باشناخت عوامل طبیعی بیمار امکان پذیر است.

ارکان اصلی:1- آب،2- باد،3- خاک،4- آتش منظور ازاین 4 مورد موارد در دسترس ما نیست.

آب دارای خاصیت سردی وتری ، آتش دارای خاصیت گرمی وخشکی،باد دارای خاصیت گرمی وتری وخاک دارای خاصیت سردی وخشکی، به این 4 عنصر عناصر یا ارکان اربعه گفته می شود.

مزاج ها:9 نوع مزاج داریم:1- مزاج معتدل.2- مزاج سرد.3- مزاج گرم.4- مزاج تر.5- مزاج خشک.6- مزاج گرو تر.7- مزاج گرم وخشک.8- مزاج سردوتر.9- مزاج سرد وخشک.

اخلاط:غذا وقتی هضم می شود به تاثیر آن در بدن اخلاط می گویند.سودا،بلغم،صفراو دموی انواع اخلاط هستند که برروی یکدیگر تاثیر نیز دارند.

اندام: اجزا بدن مثل دست ، پا ، استخواان و...

ارواح: منظور روح نیست منظور پس از هضم غذا واخلاط به تاثیر آن در بدن به ارواح تشبیه شده است.

قوی :به نیرو های درونی بدن گفته می شود .که در کتاب قانون ابن سینا مفصلا در مورد آن توضیح داده است.